ARSO VREME
meteo.si > Pregled > Vodni krog > projekt BOBER ENS

Projekt BOBER ENS

Ekspertno numerični sistem za podporo odločanju na aluvialnih telesih podzemnih voda Slovenije

An numerical expert system as a support to the decision making process in the field of groundwater management for alluvial groundwater bodies in Slovenia

 

Program: Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture v obdobju 2007-2013, razvojna prioritetna naloga »Varstvo okolja – področje voda«, prednostna usmeritev »Zmanjševanje škodljivega delovanja voda« (Kohezijski sklad EU in SLO)

Trajanje projekta: mar 2011 – mar 2014

Partner: Agencija RS za okolje

Izvajalci: HGEM d.o.o., GEORAZ d.o.o., Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Naravoslovnotehniška fakulteta, BRON d.o.o.

Projekt BOBER ENS je del projekta: Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje vodnega okolja v Sloveniji s kratico BOBER (Boljše opazovanje za boljše ekološke rešitve). V projektu BOBER ENS razviti ekspertno numerični sistem (ENS) za podporo odločanju pri upravljanju s podzemnimi vodami, na aluvialnih vodonosnikih povezuje modele toka podzemne vode z zbirko vodnih dovoljenj in koncesij, kar omogoča ocenjevanje količin in zagotavljanje trajnostne rabe podzemne vode. Glavni cilj naloge je tako bil zagotoviti kontrolne mehanizme, s katerimi se preverja podeljevanje vodnih pravic.

Letaki in brošure:

Izbrani članki in povzetki:

Plakati in predstavitve:

  

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti