ARSO VREME
meteo.si > Pregled > XML/RSS/HTML


VREMENSKE RAZMERE

Slovenija - vse / hribi | Jadran | Evropa in Sredozemlje - glavna mesta / dodatna mesta

NAPOVEDI

Slovenija - splošno | hribi - smučišča | Jadran | Evropa in Sredozemlje - glavna mesta / dodatna mesta

OPOZORILA

Slovenija - splošno

PROSTORSKI PODATKI

Radar | Modelska simulacija vremenskih dogajanj v ozračju

Opis podatkov

Na teh straneh so zbrani aktualni vremenski podatki za določena območja (čez 20 v Sloveniji, okoli 60 v Evropi in okolici):

  • redna opazovanja vsaj na 6 ur (na nekaterih postajah tudi vsako uro),
  • podatki s samodejnih postaj (na pol ure ali 10 minut),
  • večdnevne modelske napovedi, obnovljene vsaj dvakrat na dan,
  • napovedi dežurnega prognostika,
  • opozorila
  • radarski podatki (na 5 min)

Tabela z razlago vremenskih simbolov.

Drseči dvodnevni arhiv podatkov samodejnih meteoroloških postaj 

Poleg "tekočega" prikaza podatkov meritev (vremenskih razmer) je mogoč dostop tudi do 2-dnevnega arhiva. Podatki so urejeni v XML datotekah, najdete pa jih na naslovu:
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/observ/surface/text/sl/recent/
Z uvajanjem 10 minutnih podatkov prehajamo na nov način tekočega 2-dnevnega arhiva. Po novem se podatki arhivirajo za posamezno postajo za celotno časovno obdobje in ne več za posamezen termin meritev. Dostop do arhiva je mogoč samo direktno preko imena observationAms_IDPOSTAJE_history.xml. Primer: za Kranj dobimo vse podatke na naslovu:
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/observ/surface/text/sl/recent/observationAms_KRANJ_history.xml

Nazaj na izbiro podatkov

XML

V meteo.si XML formatu so elementi oz. značke (angl. tag), ki so prilagojene predvsem za avtomatiziran dostop in obdelavo posameznih spremenljivk. Računalniški programi lahko hitro razčlenijo informacije in jih uporabijo v spletnih aplikacijah, zapišejo v svoje podatkovne baze, ipd.

Za strukturo in poimenovanje elementov v meteo.si XML ne obstaja univerzalni standard. Poimenovanje elementov se praviloma ne bo spreminjalo, načrtujemo dodajanje novih elementov.

Specifikacija meteo.si XML z možnimi vrednostmi elementov: ver. 0.80 - HTML | PDF    (4.6.2009: dodano nekaj spremenljivk)

meteo.si XML formata RSS odjemalci ne prepoznajo.

RSS

RSS (Real Simple Syndication) je XML format, ki vam omogoča, da hitro in učinkovito pregledujete izbrane vremenske podatke z naših spletnih strani.

meteo.si RSS vsebujejo izbran nabor podatkov iz meteo.si XML. 

Kako uporabljamo RSS?

Na splošno lahko RSS informacije na naših spletnih straneh pregledujete na dva načina:

Na spletu so dostopni RSS odjemalci za različne operacijske sisteme. Odjemalci izpisujejo podatke oz. novice,  ki jih pridobijo po različnih RSS kanalih. Po izbiriRSS odjemalca morate iz naše spletne strani izbrati še željene vremenske podatke v RSS formatu.

HTML

meteo.si HTML vsebujejo izbran nabor podatkov iz meteo.si XML.

Njihova prednost je, da so preprosto berljivi in praviloma delujejo v vsakem brskalniku.

Zaradi lažjega pregledovanja meritev samodejnih postaj smo v tabeli z zgodovino podatkov posamezne postaje dodali možnost izrisa grafa za izbrano spremenljivko. Graf izrišemo s klikom na ikono nad imenom spemenljivke.

Možnosti grafičnega prikaza:

  • z miško izberemo območje za povečavo,
  • s klikom na ime spremenljivke v legendi izključimo/vključimo prikaz posamezne spremenljivke,
  • s klikom na "Natisni" shranimo ali natisnemo sliko

SRD

meteo.si SRD - datotečni format Slovenskega RaDarskega sistema. Specifikacija SRD formata.

GRIB

Ploskovni meteorološki podatki so shranjeni v binarnem formatu GRIB, ki je bil določen s strani Svetovne meteorološke organizacije WMO. Poleg numeričnih vrednosti format omogoča zapis metapodatkov v glavi: imena spremenljivk, časovni koraki, projekcija podatkov, enote itd. Več o rezultatih modelskih simulacij vremenskih dogajanj v ozračju...


Nazaj na izbiro podatkov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti