ARSO VREME
meteo.si > Pregled > Podnebje > Karte

Povezava na Geoportal - pregled zemljevidov na atlasu okolja, dostop do metapodatkov in datotek .shp

Zemljevidi mesečnih, sezonskih in letnih odklonov od dolgoletnega povprečja

Trendi podnebnih spremenljivk in kazalcev

Temperatura zraka

Padavine

Sneg

Veter

Sončno obsevanje

Izpeljane spremenljivke

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti