ARSO VREME
  Spremljajte nas:
       
meteo.si > Pregled > Podnebje > Aktualno > Zadnjih 12 mesecev > Opis grafikonov

Odklon povprečne mesečne temperatura zraka

Povprečna dnevna temperatura zraka je vsota četrtine izmerjene temperature ob 7. in 14. uri in polovice izmerjene vrednosti ob 21. uri po zimskem času. Na grafikonu je prikazano mesečno povprečje dnevnih vrednosti.

Temperatura zraka se meri v meteorološki hišici, 2 metra nad tlemi.

Grafikon prikazuje potek temperaturnih razmer v zadnjih 12 mesecih do prejšnjega meseca. Primer: danes je 6. julij 2009, na grafikonu je temperaturni potek od julija 2008 do junija 2009.

V desnem zgornjem kotu grafikona sta prikazani povprečji temperature za preteklih 12 mesecev in povprečje 12-mesečnega časovnega okna v navedenem referenčnem obdobju (1991-2010). Meseci z manjkajočo vrednostjo v izračunu niso upoštevani.

Sivo obarvan pas predstavlja razpon običajnih vrednosti v referenčnem obdobju (1991-2010) na določen mesec v letu. Polovica vseh izmerjenih vrednosti tega obdobja se nahaja v tem pasu. Četrtina najvišjih vrednosti referenčnega obdobja je nad, četrtina najnižjih pa pod sivim pasom.

Vrednosti izmerjene temperature v mesecih z manjkajočimi podatki niso prikazane (graf je pretrgan).

Nazaj na Aktualno - zadnjih 12 mesecevMesečno povprečje povprečne, najvišje in najnižje dnevne temperatura zraka

Povprečna dnevna temperatura zraka je vsota četrtine izmerjene temperature ob 7. in 14. uri in polovice izmerjene vrednosti ob 21. uri po zimskem času. Najvišja in najnižja temperatura sta ekstremni vrednosti v 24-urnem obdobju do 21. ure po zimskem času. Na grafikonu je prikazano mesečno povprečje dnevnih vrednosti. Povprečna mesečna temperatura se običajno nahaja približno na sredini med povprečjema ekstremnih temperatur.

Temperatura zraka se meri v meteorološki hišici, 2 metra nad tlemi.

Grafikon prikazuje potek temperaturnih razmer v zadnjih 12 mesecih do prejšnjega meseca. Primer: danes je 24. maj 2009, na grafikonu je temperaturni potek od maja 2008 do aprila 2009.

Vrednosti temperature v mesecih z manjkajočimi podatki niso prikazane (graf je pretrgan).

Nazaj na Aktualno - zadnjih 12 mesecevMesečna višina padavin

Na sliki je prikazan potek mesečene višine padavin v preteklih 12 mesecih. Dnevna višina padavin se meri ob 7. uri po zimskem času, izmerek se pripiše dnevu meritve. Mesečna višina padavin je vsota dnevnih vrednosti višine padavin.

Višina padavin se meri s Hellmannovim dežemerom (pluviometrom) z odprtino 200 cm2.

Grafikon prikazuje potek padavinskih razmer v zadnjih 12 mesecih do prejšnjega meseca. Primer: danes je 15. avgust 2009, na grafikonu je temperaturni potek od avgusta 2008 do julija 2009.

V desnem zgornjem kotu grafikona sta prikazani vsota padavin za preteklih 12 mesecev in 12-mesečna povprečna vsota navedenega referenčnega obdobja (1991-2010). Meseci z manjkajočo vrednostjo v izračunu niso upoštevani.

Sivo obarvan pas predstavlja razpon običajnih vrednosti v referenčnem obdobju (1991-2010) na določen mesec v letu. Polovica vseh izmerjenih vrednosti tega obdobja se nahaja v tem pasu. Četrtina najvišjih vrednosti referenčnega obdobja je nad, četrtina najnižjih pa pod sivim pasom.

Meseci z manjkajočimi izmerki so označeni z rožnatim stolpcem.

Nazaj na Aktualno - zadnjih 12 mesecevPovprečna mesečna višina snežne odeje

Na sliki je prikazana povprečna mesečna višina skupne snežne odeje na travnati podlagi. Opazovalci na meteoroloških postajah izmerijo višino snega ob 7. uri po zimskem času. Opazovalec zabeleži snežno odejo, kadar pokriva vsaj polovico tal na meteorološki postaji. Mesečna vrednost je povprečje dnevnih vrednosti.

Grafikon prikazuje potek snežnih razmer v zadnjih 12 mesecih do prejšnjega meseca. Primer: danes je 11. januar 2010, na grafikonu je potek povprečne višine snežne odeje od januarja do decembra 2009.

Sivo obarvan pas predstavlja razpon običajnih vrednosti v referenčnem obdobju (1991-2010) na določen mesec v letu. Polovica vseh izmerjenih vrednosti tega obdobja se nahaja v tem pasu. Četrtina najvišjih vrednosti referenčnega obdobja je nad, četrtina najnižjih pa pod sivim pasom.

Meseci z manjkajočimi izmerki so označeni z rožnatim stolpcem. 

Nazaj na Aktualno - zadnjih 12 mesecevMesečno trajanje sončnega obsevanja

Na sliki je prikazano mesečno trajanje sončnega obsevanja. Mesečno trajanje je vsota dnevnih vrednosti trajanja sončnega obsevanja.

Trajanje sončnega obsevanja merimo s Campbell-Stokesovim heliografom. Ob sončnem vremenu leča v obliki steklene krogle izžge sled na lepenko. Dnevno tranjanje sončnega obsevanja je sorazmerno dolžini izžgane sledi.

Grafikon prikazuje potek osončenosti v zadnjih 12 mesecih do prejšnjega meseca. Primer: danes je 30. avgust 2009, na grafikonu je potek mesečnega trajanja sončnega obsevanja od avgusta 2008 do julija 2009. 

V desnem zgornjem kotu grafikona sta prikazana trajanje sončnega obsevanja za preteklih 12 mesecev in povprečno 12-mesečno trajanje v navedenem referenčnem obdobju (1991-2010). Meseci z manjkajočo vrednostjo v izračunu niso upoštevani.

Sivo obarvan pas predstavlja razpon običajnih vrednosti v referenčnem obdobju (1991-2010) na določen mesec v letu. Polovica vseh izmerjenih vrednosti tega obdobja se nahaja v tem pasu. Četrtina najvišjih vrednosti referenčnega obdobja je nad, četrtina najnižjih pa pod sivim pasom.

Trajanje sončnega obsevanja je zaradi reliefa manjše v hribovitih krajih in na meteoroloških postajah z ovirami.

Meseci z manjkajočimi izmerki so označeni z rožnatim stolpcem. 

Nazaj na Aktualno - zadnjih 12 mesecev

Ministrstvo za okolje in prostor
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti