ARSO VREME
meteo.si > Pregled > Podnebje > Aktualno > Podnebne značilnosti zadnjega meseca

Podnebne značilnosti zadnjega meseca

Podnebne značilnosti avgusta 2023

Po delnih in še ne povsem preverjenih podatkih je bil avgust na državni ravni temperaturno rahlo nadpovprečen, izjemno namočen in povprečno osončen.

Odklon temperature zraka od povprečja primerjalnega obdobja 1991–2020 je na državni ravni znašal 0,6 °C, kar umešča avgust 2023 med približno 16 najtoplejših avgustov od leta 1950. V tem 74-letnem obdobju je bil najtoplejši avgust 2003, z odklonom 3,1 °C, sledi mu avgust 1992, z odklonom 2,5 °C. Najhladnejši avgust v tem obdobju je bil leta 1976, z odklonom –4,8 °C, sledita pa mu avgusta 1965 in 1978, z odklonoma –3,8 oziroma –3,5 °C. Največji temperaturni odklon od primerjalnega obdobja je bil letos v Alpah, kjer je znašal do 1,5 °C, drugod pa je bil manjši od 1 °C. V severovzhodni Sloveniji, delih vzhodne Slovenije in na zahodu države je bil odklon tudi pod 0,5 °C.

Glede na temperaturni razpon v obdobju 1991–2020 je bil avgust skoraj po celotni državi normalno topel. Avgustovski temperaturni trend je bil do začetka sedemdesetih let 20. stoletja negativen, od takrat pa se avgustovska povprečna temperatura nenehno viša, avgusti pa so se ogreli že za okrog 3 °C. Podobno kot velja za julije, smo imeli v 20. stoletju glede na zadnje 30-letno primerjalno obdobje le peščico, pet, nadpovprečno toplih avgustov, od leta 2011 pa je nadpovprečno toplih avgustov že deset, temperatura pa je bila podpovprečna le v avgustih 2014, 2016 in 2021.
 

Odklon povprečne temperature zraka avgusta 2023 od povprečja tridesetletnega primerjalnega obdobja 1991–2020
 
Odklon povprečne temperature zraka na državni ravni v avgustih 1950–2023 od povprečja tridesetletnega primerjalnega obdobja 1991–2020. Z rdečo so označeni nadpovprečno topli meseci, z modro hladnejši od povprečja. Avgust 2023 je označen s temnejšo barvo. Povprečje prejšnjega primerjalnega obdobja 1981–2010 je označeno s črtkano vodoravnico.
 
Višina padavin je bila avgusta na državni ravni močno nad dolgoletnim povprečjem, kazalnik višine padavin je znašal 212 %. To uvršča letošnji avgust na drugo mesto najbolj mokrih, za najbolj mokrim avgustom leta 1969 zaostaja za le nekaj odstotnih točk, prav tako je za le nekaj odstotnih točk pred tretjim najbolj namočenim avgustom, leta 1963. Najmanj namočen je bil v tem obdobju avgust 2001, s kazalnikom 24 %. Prostorsko gledano so bile padavine precej neenakomerno razporejene. Po kazalniku jih je največ padlo v Slovenski Istri, okrog Snežnika ter v pasu od Idrije do severa Ljubljanske kotline in meje z Avstrijo. Tam je višina padavin dosegla več kot trikratnik in tudi štirikratnik povprečne vrednosti (npr. Koper 489 %, Letališče Portorož 399 %, Jelendol v Karavankah 360 %, Žiri 351 %, Sviščaki na Snežniku 335 %, Osilnica 333 %, Pasja ravan 327 %, Idrija 324 %, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 320 %, Kranj 315 %, Letališče Lesce 310 % in Kamniška Bistrica 309 %), relativna količina padavin pa se je nato proti vzhodu in zahodu države zmanjševala ter dosegla najmanjše vrednosti v bližini Brežic, kjer jih je bilo le malo nadpovprečno. Glede na razpon vrednosti v primerjalnem obdobju 1991–2020 je bil avgust v Slovenski Istri in v pasu od Snežnika proti Idrijsko-Cerkljanskemu hribovju, Ljubljanski kotlini ter naprej do Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp izjemno namočen, marsikje rekordno namočen (ponekod celo absolutno najbolj namočen mesec od leta 1950). Od tega pasu proti zahodu in vzhodu je bil avgust zelo namočen, še naprej na vzhod pa namočen ali celo normalno namočen. Avgustovska višina padavin, tako kot julijska, ne kaže izrazitega linearnega trenda, prav tako kot za julije se kažejo obdobja bolj pogostih mokrih ali suhih avgustov. Zelo mokri so bili avgusti konec šestdesetih let in v drugi polovici osemdesetih let 20. stoletja. Dolžina suhih avgustovskih obdobij pa je krajša., npr. prva leta devetdesetih 20. stoletja in začetek drugega desetletja tega tisočletja.

 
Kazalnik višine padavin avgusta 2023 glede na povprečje tridesetletnega primerjalnega obdobja 1991–2020
 
Relativni odklon višine padavin na državni ravni v avgustih 1950–2023 glede na povprečje tridesetletnega primerjalnega obdobja 1991–2020. Z zeleno so označeni nadpovprečno, z rjavo pa podpovprečno namočeni meseci. Avgust 2023 je označen s temnejšo barvo. Povprečje prejšnjega referenčnega obdobja 1981–2010 je označeno s črtkano vodoravnico.

Kljub obilnim padavinam je bilo trajanje sončnega obsevanja na državni ravni povprečno, kazalnik trajanja sončnega obsevanja je znašal 99 %. To uvršča letošnji avgust med polovico najbolj osončenih od leta 1961. V tem obdobju sta bila najbolj osončena avgusta 1992 in 2012, s kazalnikoma 123 in 122 %, najmanj osončena pa sta bila avgusta 2006 in 2005 s kazalnikoma okrog 65 %. Prostorsko gledano je bila osončenost največja na severovzhodu države, v večini države je bila okrog povprečne vrednosti, nekoliko nižja pa proti zahodu Slovenije. Glede na razpon vrednosti v obdobju 1991–2020 je bil avgust normalno osončen. Osončenost po naraščanju od sedemdesetih do devetdesetih let 20. stoletja ne kaže linearnega trenda. Zadnjih pet avgustov je bilo celo podpovprečno osončenih.

Kazalnik trajanja sončnega obsevanja avgusta 2023 glede na povprečje tridesetletnega primerjalnega obdobja 1991–2020. Zemljevid je shematičen, ker je narejen na osnovi majhnega števila podatkov. Posebej ob meji države so napake lahko velike.
 
Relativni odklon trajanja sončnega obsevanja na državni ravni v avgustih 1961–2023 glede na povprečje tridesetletnega primerjalnega obdobja 1991–2020. Z oranžno so označeni nadpovprečno, s sivo pa podpovprečno osončeni meseci. Avgust 2023 je označen s temnejšo barvo. Povprečje prejšnjega referenčnega obdobja 1981–2010 je označeno s črtkano vodoravnico.
 
Podobno kot že julij tudi avgust po skupni mesečni statistiki temperature zraka in višine padavin izrazito odstopa od vseh avgustov v 74-letnem obdobju. Kljub izjemno veliki količini padavin je bilo nadpovprečno toplo, kar je doslej edini primer pri kazalniku padavin nad 150 %. Običajno so suhi avgusti topli in deževni hladni, saj so deževni dnevi poleti praviloma hladnejši od suhih, namočena tla in zrak nad njimi pa se zaradi izhlapevanja ob sončnem vremenu manj ogrejejo kot suha. Zemljevide odklonov za izbrane spremenljivke najdete na povezavi https://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/current/archive/monthly-charts/.
 
Razsevni grafikon kazalnika višine padavin od odklona povprečne temperature zraka za avguste v letih 1950–2023. Svetlost barve krogca je povezana z letnico; starejša leta so svetlejše, novejša leta temnejše barve. Letošnji avgust je označen z rdečim krogcem in je na grafikonu precej oddaljen tudi od najbolj podobnih avgustov 1963, 2002 in 1994.
 
 
6. september 2023

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti