ARSO VREME
  Spremljajte nas:
       
meteo.si > Pregled > Podnebje > Aktualno > Podnebne značilnosti zadnjega meseca

Podnebne značilnosti zadnjega meseca

Podnebne značilnosti decembra 2022

Po delnih in še ne povsem preverjenih podatkih je bila decembrska povprečna temperatura zraka na ravni celotne Slovenije nadpovprečna. Tudi padavin je bilo na ravni Slovenije nadpovprečno, število sončnih ur pa močno podpovprečno.
 
Odklon temperature zraka od povprečja obdobja 1981–2010 je na državni ravni znašal 2,5 °C, kar umešča december 2022 med pet najtoplejših od leta 1961. V tem obdobju je bil najtoplejši december 2000 z odklonom 3,0 °C. Odkloni ostalih najtoplejših decembrov so bili pod 3,0 °C, npr. drugi najtoplejši december, leta 1985, je imel odklon 2,7 °C. Odkloni najhladnejših decembrov v negativno smer so bili večji. Najhladnejša v tem obdobju sta bila decembra 1963 in 1962 z odklonom –4,1 °C oziroma –4,0 °C. Prostorsko je imel letošnji december največji odklon na jugu države (od 3 do 4 °C), proti severu pa se je odklon zmanjševal in znašal od 0,9 do 1,5 °C. V prvih dveh dekadah meseca je bila temperatura povprečna, v zadnji dekadi pa se je močno ogrelo. Glede na temperaturni razpon v obdobju 1981–2010 je bil december v južni polovici države zelo topel (nad devetim decilom), na skrajnem jugu celo izjemno topel (zgornja dva centila), v severni polovici države pa topel (nad tretjim kvartilom. Po letu 1961 se je decembrska povprečna temperatura zviševala do začetka 80. let prejšnjega stoletja, do približno leta 2000 se nato ni spreminjala preveč, po tem letu pa se znova viša. Trend naraščanja znaša skoraj pol stopinje na desetletje in je statistično značilen. V tem tisočletju je bilo že 16 decembrov s pozitivnim in samo šest z negativnim odklonom temperature od povprečja obdobja 1981–2010. Letošnji december je že šesti nadpovprečno topel december po vrsti. V zadnjem letu dni je december že deveti mesec z nadpovprečno temperaturo. Podpovprečno temperaturo sta imela samo marec in april, medtem ko je bil september popolnoma povprečen.
 
 
Odklon povprečne temperature zraka decembra 2022 od povprečja tridesetletnega referenčnega obdobja 1981–2010
 
Odklon povprečne temperature zraka na državni ravni v decembrih 1961–2022 od povprečja tridesetletnega referenčnega obdobja 1981–2010. Z rdečo so označeni nadpovprečno topli meseci, z modro hladnejši od povprečja. December 2022 je označen s temnejšo barvo.
 
Decembrska višina padavin je bila na ravni cele države nadpovprečna glede na primerjalno obdobje 1981–2010. Na državni ravni je kazalnik višine padavin znašal okrog 147 %, kar uvršča december 2022 med deset najbolj namočenih od leta 1961. V tem obdobju je bil na ravni države najbolj namočen december 1976 s kazalnikom 196 %, sledi pa mu december 2008 s kazalnikom padavin 194 %. Najmanj namočena v tem obdobju sta bila praktično popolnoma suha decembra 2015 in 2016 s kazalnikoma padavin 0 in 2 %, vsi ostali decembri pa so imeli kazalnik padavin nad 15 %. Prostorsko je bil letošnji december najbolj namočen v pasu od Slovenskega Primorja prek osrednje Slovenije na vzhod, kjer je znašal kazalnik padavin od 140 do 180 %, na območju Snežnika in proti severu je znašal od 120 do 140 %, na skrajnem severovzhodu in severozahodu pa tudi okoli 100 %. Glede na razpon višine padavin v obdobju 1981–2010 je bil december v ozkem pasu ob vzhodni meji s Hrvaško zelo namočen (nad devetim decilom), v spodnjih dveh jugovzhodnih tretjinah države je bil namočen (nad tretjim kvartilom), proti severu in severovzhodu ter nad Snežnikom pa običajno namočen (med prvim in tretjim kvartilom). V obdobju od leta 1961 višina padavin v decembrih v povprečju počasi raste, a trend naraščanja zaradi velike spremenljivosti padavin statistično ni značilen. V zadnjem tisočletju je bilo osem decembrov s kazalnikom padavin nad in 14 decembrov pod vrednostjo dolgoletnega povprečja. V zadnjem letu dni je december šele tretji mesec z nadpovprečno višino padavin, poleg izjemno mokrega septembra in rahlo nadpovprečnega aprila. Ostalih devet mesecev je bilo nadpovprečno suhih, najbolj marec.

 
Kazalnik višine padavin decembra 2022 glede na povprečje tridesetletnega referenčnega obdobja 1981–2010. Upoštevano je sorazmerno majhno število merilnih postaj, saj podatki večine merilnih postaj v času nastanka poročila še niso bili na voljo.
 
Relativni odklon višine padavin na državni ravni v decembrih 1961–2022 glede na povprečje tridesetletnega referenčnega obdobja 1981–2010. Z zeleno so označeni nadpovprečno, z rjavo pa podpovprečno namočeni meseci. December 2022 je označen s temnejšo barvo.
 
Letošnji december je bil na državni ravni močno podpovprečno osončen. Kazalnik trajanja sončnega obsevanja glede na primerjalno obdobje 1981–2010 je znašal samo 59 %, kar uvršča letošnji december med pet najmanj osončenih od leta 1961. V tem obdobju so bili še manj osončeni edino decembri v letih 1995 (24 %), 2002 (38 %), 2020 (39 %) in 1964 (51 %). Daleč najbolj sončen je bil december 2016 s kar dvakratnikom običajnih sončnih ur za december (s kazalnikom 202 %), naslednji najbolj sončen december 1988 pa je imel za dve tretjini več sončnih ur od povprečja (168 %). Te številke so zaradi majhnega števila meritev in zaradi tega, ker podatki še niso preračunani na matematično obzorje, precej nezanesljive. Prostorsko gledano pa so bile razlike kar velike. Na severovzhodu države je bilo število sončnih ur okrog povprečnih vrednosti za december, proti jugozahodu pa se je njihovo število relativno manjšalo. Zlasti na jugozahodu ter v delu osrednje in jugovzhodne Slovenije so tako prejeli od 20 do 50 % povprečnega števila sončnih ur. Glede na razpon trajanja sončnega obsevanja v obdobju 1981–2010 je bilo število ur s soncem zato na severovzhodu in severozahodu države običajno (med prvim in tretjim kvartilom), v širši osrednji Sloveniji nizko (med prvim decilom in prvim kvartilom), na Primorskem pa nizko (med drugim centilom in prvim decilom) ali izjemno nizko (pod drugim centilom). Podobno kot pri temperaturi je tudi osončenost decembrov v povprečju od šestdesetih let prejšnjega stoletja naraščala do sredine osemdesetih let, po rahlem padcu pa po letu 2000 spet narašča. Trend zaradi velike spremenljivosti statistično ni značilen. V tem tisočletju je bilo deset decembrov s kazalnikom pod in 12 nad vrednostjo dolgoletnega povprečja 1981–2010. Ta december je že tretji zaporedni s podpovprečnim številom ur s soncem.

Kazalnik trajanja sončnega obsevanja decembra 2022 glede na povprečje tridesetletnega referenčnega obdobja 1981–2010. Zemljevid je shematičen, ker je narejen na osnovi majhnega števila podatkov. Posebej ob meji države so napake lahko velike. Podatki niso preračunani na matematično obzorje.
 
Relativni odklon trajanja sončnega obsevanja na državni ravni v decembrih 1961–2022 glede na povprečje tridesetletnega referenčnega obdobja 1981–2010. Z oranžno so označeni nadpovprečno, s sivo pa podpovprečno osončeni meseci. December 2012 je označen s temnejšo barvo.

Snežne razmere so bile decembra blizu povprečnim le v gorah in ponekod drugod v višjih legah. Sredi decembra se je višina snega na Kredarici približala dvema metroma, v Ratečah pa smo izmerili 45 cm snega. Po večini nižin je bilo snega malo ali nič in še to se je obdržal kvečjemu nekaj dni sredi meseca.
 
Po mesečni statistiki temperature zraka in višine padavin je bil letošnji december na ravni države najbolj podoben decembru 2019. Ta je bil s temperaturnim odklonom od povprečja daljšega obdobja 2,7 °C nekoliko toplejši, vendar je imel na ravni države manj padavin (kazalnik padavin 132 %). Vremenski potek se je med omenjenima mesecema seveda razlikoval. December 2019 je imel največji pozitivni temperaturni odklon na severovzhodu države, relativno največ padavin pa na severovzhodu, severozahodu in jugozahodu države. Zemljevide odklonov za izbrane spremenljivke najdete na povezavi https://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/current/archive/monthly-charts/.
 
 
6. januar 2023

Ministrstvo za okolje in prostor
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti