ARSO VREME
meteo.si > Pregled > Agrometeorologija > Hidrometeorološke razmere - razvoj suše

Ocenjen vpliv suše na pridelek kmetijskih rastlin

 
Spremljanje aktualnih sušnih razmer je omogočeno na portalu droughtwatch.eu, razvitem v okviru projekta DriDanube.

Ocenjen vpliv suše na pridelek kmetijskih rastlin, pridobljen iz poročevalske mreže DriDanube

Karta opažanj s terena prikazuje tedenske ocene vplivov suše na pridelek kmetijskih kultur, vodne bilance v zadnjih 3 mesecih in vlažnosti v zgornjem sloju tal s strani poročevalcev. Poročevalci na terenu tedensko ocenijo stanje suše na kmetijskih kulturah in gozdu, ugotovitve pa sporočijo preko spletnega vprašalnika. Sporočene ocene se nato agregirajo na nivo statističnih regij Slovenije.
V poročevalski mreži lahko sodeluje vsak zainteresirani posameznik, zato vljudno vabljeni k sodelovanju pri poročanju o vplivu suše na pridelek kmetijskih kultur preko spletnega vprašalnika.

Pregledovalnik kart


Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti