Ocenjen vpliv suše na pridelek kmetijskih rastlin,
pridobljen iz poročevalske mreže DriDanube

               Obdobje: