ARSO VREME
meteo.si > Pregled > Vreme > Opazovanja in podatki > Najnižje in najvišje temperature

Najnižje in najvišje temperature


Tabela HTML

Opomba: Maksimalne temperature, ki so podane v jutranjem času, veljajo za predhodni dan.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti