ARSO VREME
  Spremljajte nas:
       
meteo.si > Pregled > Vreme > Posebne napovedi > Gorski svet > Snežne razmere in nevarnost plazov > Poročila in zanimivosti

Poročila in zanimivosti

Prenovljen lavinski bilten - april 2016

Služba za sneg in plazove Agencije RS za okolje je nadgradila lavinski bilten za opozarjanje na nevarnost snežnih plazov in 6.4.2016 vzpostavila njegovo testno delovanje: www.meteo.si/pozor/plaz .

Bilten ohranja vso dosedanjo vsebino v tekstovni obliki, dodanih pa je nekaj novih informacij.

Med njimi je najpomembnejši prikaz problemov v snežni odeji in njihovih lastnosti.

Novost je tudi podajanje informacij za posamezna geografska območja: za Južne in Zahodne Julijce, za Osrednje Julijce in Zahodne Karavanke, za Kamniško-Savinjske Alpe in Vzhodne Karavanke ter za ostala območja, ki bodo izpostavljena glede na situacijo.

Bilten je grafično podprt, omogoča hiter in preprost pregled osnovnih informacij in teži k mednarodno uveljavljenim načinom podajanja tovrstnih informacij.

Grafične in ostale vsebine so pojasnjene v navodilih, ki so dostopna na povezavi ob samem biltenu in na tej povezavi.

Pri prenovi smo sodelovali z Odsekom za računalniške sisteme Inštituta Jožef Stefan, z Inštitutom za medijske komunikacije Univerze v Mariboru in z Geografskim inštitutom Antona Melika ZRC SAZU.

Bilten bo v tej obliki testno izhajal do zaključka zimskih razmer, v času do prihodnje sezone pa bomo pripravili končno obliko.

Lavinski bilten izdaja služba za sneg in plazove ARSO dvakrat na teden, ob večjih spremembah tudi pogosteje.
Kljub temu, da se trudimo pripraviti kar se da točne ocene stanja in napovedi, se moramo vsi skupaj zavedati, da so razmere v gorah zelo spremenljive. Nevarnost plazov ni nikoli povsem izključena, v biltenu so izpostavljena le območja z večjim ali manjšim tveganjem.
Tveganje na terenu lahko nadzorujete s svojimi odločitvami - kje, kdaj in kako se boste gibali. Upoštevajte, da so za varno gibanje v zasneženem hribovitem svetu potrebni primerno znanje, izkušnje in oprema.
 


Uporabniki biltena nam lahko svoje izkušnje in predloge posredujete v anketi na tej povezavi .


Snežna sezona 2012/2013 v Sloveniji

Eno od pomembnejših spoznanj pri ukvarjanju s problematiko varstva in zaščite pred snežnimi plazovi je, kako pomembno je sodelovanje vseh deležnikov - od ustreznih služb, strokovnih ustanov in prostovoljnih združenj do obiskovalcev zimskih gora.

Za preprečevanje lavinskih nesreč je poleg operativnega spremljanja in opozarjanja seveda izjemnega pomena predvsem preventivna in izobraževalna dejavnost.

Pomemben sestavni del te dejavnosti je celostni pregled vsakokratne sezone in lavinskih nesreč.

Ker takšno celostno poročilo doslej ni bila vsakoletna temeljna naloga državne lavinske službe, so se za pripravo, ob sodelovanju z ARSO, odločili v okviru projekta NH‑WF/Naravne nesreče brez meja (koordinacija: ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika).

Objavljeno - PUBLIKACIJA: "Snežna sezona 2012/2013 v Sloveniji"

Publikacija predstavlja celovit pregled snežne sezone v Sloveniji - od sezonskega pregleda vremena, prek splošnih značilnosti snežne sezone in lavinskih dogodkov do metodološko poenotene analize vseh usodnih nesreč.

Povezava na publikacijo: Snežna sezona 2012/2013 v Sloveniji [PDF] 10 MB .

Domača stran publikacije na ZRC-SAZU


Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti