ARSO VREME
meteo.si > Pregled > Vreme > Posebne napovedi > Gorski svet > Snežne razmere in nevarnost plazov

Snežne razmere in nevarnost plazov


Evropska petstopenjska lestvica nevarnosti proženja snežnih plazov
OZNAKA STOPNJE SIMBOL STABILNOST SNEŽNE ODEJE VERJETNOST/MOŽNOST PROŽENJA SNEŽNIH PLAZOV PRIPOROČILA/OPOZORILA ZA GIBANJE PO ZASNEŽENI POKRAJINI
5 - zelo velika Stopnja 5

Snežna odeja je slabo povezana in na splošno zelo nestabilna.

Pričakujemo lahko številne zelo velike in pogosto tudi izjemno velike spontane plazove, že na zmerno strmih pobočjih*.

Gibanje v takih razmerah je na splošno zelo oteženo, zato ga odsvetujemo.
Omejeno je le na položnejša območja, ki so dovolj odmaknjena od ustaljenih poti snežnih plazov.

4 - velika

Snežna odeja je na večini strmih pobočij* slabo povezana.

Proženje je verjetno že pri manjši obremenitvi** na mnogih strmih pobočjih*.

Ob določenih razmerah lahko pričakujemo spontano proženje številnih velikih in pogosto tudi zelo velikih plazov.

Potrebne so številne dodatne izkušnje in znanja ter podrobno poznavanje lokalnih razmer pri presoji pred plazovi varnih območij, ki so že zelo omejena.
Izogibajte se gibanju prek strmejših pobočij*, grap in žlebov ter njihovih podnožij in zavetrnih strani vzpetin.

3 - znatna Stopnja 3

Snežna odeja je na mnogih strmih pobočjih* zmerno do slabo povezana.

Proženje je možno že pri manjši dodatni obremenitvi**, predvsem na strmih pobočjih*, ki so v Poročilu posebej izpostavljena.

Ob določenih razmerah je možno spontano proženje velikih in v posameznih primerih tudi zelo velikih snežnih plazov.

Potrebne so nekatere dodatne izkušnje in znanja pri presoji pred snežnimi plazovi varnih območij, ki so že delno omejena.
Upoštevajte tudi nevarnost snežnih plazov na potencialno ogroženih območjih*.

2 - zmerna Stopnja 2

Snežna odeja je na nekaterih strmih pobočjih* le zmerno povezana, drugod je na splošno dobro povezana.

Proženje je možno predvsem pri večjih dodatnih obremenitvah**, predvsem na strmih pobočjih*, ki so v Poročilu posebej izpostavljena.

Zelo veliki spontani plazovi so malo verjetni.

Ob upoštevanju previdnosti in poznavanju lokalno bolj izpostavljenih območij so razmere na splošno še dovolj varne.
Opozorila upoštevajte predvsem na večjih strminah in na območjih*, ki so v Poročilu še posebej izpostavljena.

1 - majhna Stopnja 1

Snežna odeja je dobro povezana in na splošno stabilna.

Proženje je načeloma možno samo ob večji dodatni obremenitvi** na izoliranih zelo strmih pobočjih*.

Spontano se lahko prožijo zgolj majhni in srednje veliki plazovi.

Na splošno varne razmere, potrebna je običajna previdnost.

 

spontano: brez človeškega vpliva

* Plazovom izpostavljena območja so v Poročilu podrobneje opredeljena in opisana (nadmorska višina, naklon, orientacija pobočja, vrsta terena):

 • zmerno strma pobočja: pobočja z naklonom do okoli 30 stopinj
 • strma pobočja: pobočja z naklonom več kot 30 stopinj
 • zelo strma, ekstremna območja: neugodna pobočja z velikim naklonom (več kot okoli 40 stopinj ) ali konfiguracijo terena, bližina grebenov, gladka površina tal, ipd.

** Dodatne obremenitve:

 • MANJŠE: posamezen smučar/deskar, ki se pomika gladko, brez padanja; pohodnik s krpljami; skupina, ki vzdržuje ustrezen razmik med posamezniki (minimalno 10m)
 • VEČJE:   dva ali več smučarjev/deskarjev itd. brez ustreznega razmika med posamezniki; teptalec snega; razstrelivo

Velikost plazu, določena glede na njegovo uničevalno zmogljivost in obseg:

 • VELIKOST 1: majhen plaz (plazič)
  • majhna možnost zasutja (nevarnost padca)
  • plazovina se običajno ustavi pred koncem pobočja
 • VELIKOST 2: srednje velik plaz
  • lahko zasuje, poškoduje ali ubije človeka
  • plazovina se običajno ustavi na koncu pobočja
 • VELIKOST 3: velik plaz
  • lahko zasuje ali uniči avto, poškoduje tovornjak, uniči manjšo stavbo ali lomi drevje
  • plazovina se lahko razlije na ravnem terenu (naklon precej manj kot 30°), kjer pa ne sega več kot 50 m v dolžino
 • VELIKOST 4: zelo velik plaz
  • lahko zasuje in uniči železniški vagon/vlak, večji tovornjak, več zgradb ali del gozda
  • plazovina se razlije na ravnem terenu (naklon precej manj kot 30°), presega 50 m v dolžino in lahko doseže dno doline
 • VELIKOST 5: izjemno velik plaz
  • lahko preoblikuje pokrajino in povzroči katastrofalno škodo
  • plazovina doseže dno dolin in svoj maksimalen obseg
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti