ARSO VREME
Anketa 2023
meteo.si > Pregled > Vodni krog

Mesečne, letne in obdobne statistike

Preglednice v obliki Excel datotek vsebujejo podatke o mesečnih, letnih ter obdobnih gladinah podzemne vode za merilna mesta, kjer se meritve izvajajo v vodnjakih in opazovalnih vrtinah. Razdelitev preglednic sledi izdatnejšim vodonosnikom na 27 geografskih območjih. Vsaka datoteka vsebuje liste s podatki gladin podzemne vode danega merilnega mesta z mesečnimi, letnimi in obdobnimi vrednostmi.

Mesečna povprečja so pridobljena iz arhivske baze hidroloških podatkov. V kolikor pri pregledovanju ali analizah podatkov opazite kakršnokoli napako ali nepravilnost, nas prosim nanjo opozorite na elektronski naslov: gp.arso@gov.si s pripisom za hidrološke statistike podzemnih voda. Napako bomo v čim krajšem času preverili in popravili v tabelah. Vnaprej se vam zahvaljujemo za poslana obvestila, saj bomo tako lažje, hitreje in učinkoviteje odpravljali opažena neskladja, kar je v interesu vseh nas.

Seznam merilnih mest


 

 

 

 

 

 

 

RAZLAGA KRATIC V PREGLEDNICAH - Gladina podzemne vode 

Hnk - najmanjše mesečne, letne ali obdobne vrednosti gladine podzemne vode - konice 

Hnp - najmanjše mesečne, letne ali obdobne vrednosti gladine podzemne vode - dnevna povprečja

Hs - srednje mesečne, letne ali obdobne vrednosti gladine podzemne vode

Hvp - največje mesečne, letne ali obdobne vrednosti gladine podzemne vode - dnevna povprečja 

Hvk - največje mesečne, letne ali obdobne vrednosti gladine podzemne vode - konice 

A - razlika med najvišjo in najnižjo vrednostjo v mesecu, letu ali obdobju 

N - število podatkov v mesecu, letu ali obdobju 

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti