ARSO VREME
Anketa 2022
  Spremljajte nas:
       
meteo.si > Pregled > Vodni krog > Karte > modeli

Rezultati numeričnih modelov

 Ljubljansko polje

 Kranjsko-Sorško polje

 Spodnje Savinjska dolina

 Krška kotlina

 Dravsko in Ptujsko polje

 Murska kotlina

Ministrstvo za okolje in prostor
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti