ARSO VREME
meteo.si > Pregled > Vodni krog > CC-WaterS

Projekt CC-WaterS

Podnebne spremembe in njihov vpliv na oskrbo s pitno vodo

Climate Change and Impacts on Water Supply

 

Program: Jugovzhodna Evropa

Trajanje projekta: maj 2009 – apr 2012

18 projektnih partnerjev, 9 držav

Slovenski partnerji: Agencija RS za okolje, Univerza v Ljubljani/Naravoslovnotehniška fakulteta/Oddelek za geologijo, JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.

Glavni cilj projekta je bil oceniti vpliv podnebnih sprememb na oskrbo s pitno vodo na območju Alp, srednje in spodnje Donave in obale Jadranskega morja, se pravi na območjih z različnimi podnebnimi razmerami in topografskimi pogoji.

Letaki in brošure:

Izbrani članki in povzetki:

Plakati in predstavitve:

   

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti