ARSO VREME
meteo.si > Pregled > Vodni krog > CC-WARE

Projekt CC-WARE

Blaženje ranljivosti vodnih virov zaradi podnebnih sprememb

Mitigating Vulnerability of Water Resources under Climate Change

 

Program: Jugovzhodna Evropa

Trajanje projekta: dec 2012 – nov 2014

17 projektnih partnerjev, 10 držav

Slovenski partnerji: Agencija RS za okolje, Univerza v Ljubljani/Naravoslovnotehniška fakulteta/Oddelek za geologijo, JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.

Glavni cilj projekta je bil razviti celovito transnacionalno strategijo za varstvo voda in zmanjševanje ranljivosti vodnih virov zaradi podnebnih sprememb, ki lahko predstavlja podlago za izvajanje nacionalnih in regionalnih akcijskih načrtov.

Letaki in brošure:

Izbrani članki in povzetki:

Plakati in predstavitve:

   

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti