ARSO VREME
meteo.si > Pregled > Opozorila > Toča

Verjetnost trenutnega pojavljanja toče


|    za POKRAJINE    |   za večja MESTA   |

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti