ARSO VREME
meteo.si > Pregled > Podnebje > Preglednice > Meteorološki letopisi > Leto 2006

Leto 2006

Dnevni podatki po postajah
Osnovna statistika
Izpeljane spremenljivke
Padavine - mesečne vsote
Padavine - izpeljane spremenljivke
Trajanje sončnega obsevanja
Energija sončnega obsevanja
Temperatura zraka na višini 5 cm
Temperatura tal - dnevne vrednosti
Temperatura tal - mesečne vrednosti

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti