ARSO VREME
meteo.si > Pregled > Podnebje > Opazovanja meteoroloških spremenljivk

Opazovanja meteoroloških spremenljivk

 
Pregled meteoroloških postaj najdete tudi v Atlasu okolja (sloj Merilna mesta/Infrastruktura službe). 

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti