ARSO VREME
meteo.si > Pregled > Podnebje > Diagrami > Celje > Opis

Na klimadiagramu je prikazan potek povprečne mesečne temperature zraka in višine padavin tekom leta; referenčno obdobje je 1971–2000. Obe spremenljivki sta narisani na istem diagramu, kjer je skala izbrana tako, da 0 °C ustreza 0 mm, razmerje med njima je 1 °C : 6 mm (razmerje je prilagojeno slovenskim podnebnim razmeram). Na ta način lahko z diagrama razberemo obdobje morebitne zmerne suše v primerih kadar so padavinski stolpci pod temperaturno krivuljo. Skala je na vseh pripravljenih diagramih enaka, zaradi primerljivosti diagramov.

Klimadiagram za določen kraj se prikaže ob kliku na ime meteorološke postaje na zemljevidu ali na seznamu.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti