ARSO VREME
Anketa 2022
  Spremljajte nas:
       
meteo.si > Pregled > Podnebje > Aktualno > Zadnjih 30 dni > Opis grafikonov

Opis grafikonov

Povprečna dnevna temperatura zraka

Povprečna dnevna temperatura zraka je vsota četrtine izmerjene temperature ob 7. in 14. uri in polovice izmerjene vrednosti ob 21. uri po zimskem času na datum, naveden na vodoravni osi.

Temperatura zraka se meri v meteorološki hišici, 2 metra nad tlemi.

Grafikon prikazuje potek temperaturnih razmer v zadnjih 30 dneh do včerajšnjega (predvčerajšnjega, odvisno od ure dneva) dne. Primer: danes je 6. julij 2009, na grafikonu je temperaturni potek od 6. junija do 5. julija 2009.

V desnem zgornjem kotu grafikona sta prikazani povprečji temperature za preteklih 30 dni in povprečje 30-dnevnega časovnega okna v navedenem referenčnem obdobju (1991-2010). Dnevi z manjkajočo vrednostjo v izračunu niso upoštevani.

Sivo obarvan pas predstavlja razpon običajnih vrednosti v referenčnem obdobju (1991-2010) na določen dan v letu. Polovica vseh izmerjenih vrednosti tega obdobja se nahaja v tem pasu. Četrtina najvišjih vrednosti referenčnega obdobja je nad, četrtina najnižjih pa pod sivim pasom.

Prikazane krivulje za povprečje navedenega obdobja ter spodnji in zgornji rob sivega pasu so glajene s pomočjo Gaussovega filtra.

Manjkajoče vrednosti izmerjene temperature v preteklih 30 dneh niso prikazane (graf je pretrgan).

Nazaj na Aktualno - zadnjih 30 dniPovprečna, najvišja in najnižja dnevna temperatura zraka

Povprečna dnevna temperatura zraka je vsota četrtine izmerjene temperature ob 7. in 14. uri in polovice izmerjene vrednosti ob 21. uri po zimskem času na datum, naveden na vodoravni osi. Najvišja in najnižja temperatura sta ekstremni vrednosti v 24-urnem obdobju do 21. ure po zimskem času. Povprečna temperatura se običajno nahaja približno na sredini med ekstremnima temperaturama.

Temperatura zraka se meri v meteorološki hišici, 2 metra nad tlemi.

Grafikon prikazuje potek temperaturnih razmer v zadnjih 30 dneh do včerajšnjega (predvčerajšnjega, odvisno od ure dneva) dne. Primer: danes je 7. marec 2008, na grafikonu je temperaturni potek od 6. februarja do 6. marca 2008.

Manjkajoče vrednosti niso prikazane (graf je pretrgan).

Nazaj na Aktualno - zadnjih 30 dniDnevna višina padavin

Na sliki je prikazan potek dnevne višine padavin v preteklih 30 dneh. Dnevna višina padavin se meri ob 7. uri po zimskem času, izmerek se pripiše dnevu meritve.

Višina padavin se meri s Hellmannovim dežemerom (pluviometrom) z odprtino 200 cm2.

Grafikon prikazuje potek padavinskih razmer v zadnjih 30 dneh do včerajšnjega (predvčerajšnjega, odvisno od ure dneva) dne. Primer: danes je 15. november 2009, na grafikonu je potek dnevne višine padavin od 16. oktobra do 14. novembra 2009.

V desnem zgornjem kotu grafikona sta prikazani vsota padavin za preteklih 30 dni in 30-dnevna povprečna vsota navedenega referenčnega obdobja (1991-2010). Dnevi z manjkajočo vrednostjo v izračunu niso upoštevani.

Manjkajoče vrednosti so označene z rožnatim pasom.

Nazaj na Aktualno - zadnjih 30 dniVišina skupne snežne odeje

Na sliki je prikazana višina skupne snežne odeje na travnati podlagi ob 7. uri po zimskem času. Opazovalec zabeleži snežno odejo, kadar pokriva vsaj polovico tal na meteorološki postaji.

Grafikon prikazuje potek snežnih razmer v zadnjih 30 dneh do včerajšnjega (predvčerajšnjega, odvisno od ure dneva) dne. Primer: danes je 11. januar 2010, na grafikonu je potek višine snežne odeje od 12. decembra 2009 do 10. januarja 2010.

S temno sivo črto je označeno glajeno povprečje (Gaussov filter) višine snežne odeje v navedenem obdobju (1991-2010). 

Sivo obarvan pas predstavlja razpon običajnih vrednosti v referenčnem obdobju (1991-2010) na določen dan v letu. Polovica vseh izmerjenih vrednosti tega obdobja se nahaja v tem pasu. Četrtina najvišjih vrednosti referenčnega obdobja je nad, četrtina najnižjih pa pod sivim pasom.

Prikazane krivulje za povprečje navedenega obdobja ter spodnji in zgornji rob sivega pasu so glajene s pomočjo Gaussovega filtra.

Manjkajoče vrednosti so označene z rožnatim pasom. 

Nazaj na Aktualno - zadnjih 30 dniDnevno trajanje sončnega obsevanja

Na sliki je prikazano dnevno trajanje sončnega obsevanja preteklih 30 dni.

Trajanje sončnega obsevanja merimo s Campbell-Stokesovim heliografom. Ob sončnem vremenu leča v obliki steklene krogle izžge sled na lepenko. Dnevno tranjanje sončnega obsevanja je sorazmerno dolžini izžgane sledi.

Grafikon prikazuje potek osončenosti v zadnjih 30 dneh do včerajšnjega (predvčerajšnjega, odvisno od ure dneva) dne. Primer: danes je 30. avgust 2009, na grafikonu je potek dnevnega trajanja sončnega obsevanja od 31. julija do 29. avgusta 2009. 

V desnem zgornjem kotu grafikona sta prikazana trajanje sončnega obsevanja za preteklih 30 dni in povprečno 30-dnevno trajanje v navedenem referenčnem obdobju (1991-2010). Dnevi z manjkajočo vrednostjo v izračunu niso upoštevani.

S sivo črto je prikazano glajeno povprečje trajanje sončnega obsevanja v navedenem obdobju (1991-2010). Rdeča črta prikazuje največjo izmerjeno vrednost v referenčnem obdobju.

Sivo obarvan pas predstavlja razpon običajnih vrednosti v referenčnem obdobju (1991-2010) na določen dan v letu. Polovica vseh izmerjenih vrednosti tega obdobja se nahaja v tem pasu. Četrtina najvišjih vrednosti referenčnega obdobja je nad, četrtina najnižjih pa pod sivim pasom.

Prikazane krivulje za povprečje navedenega obdobja ter spodnji in zgornji rob sivega pasu so glajene s pomočjo Gaussovega filtra.

Manjkajoče vrednosti so označene z rožnatim pasom.

Trajanje sončnega obsevanja je zaradi reliefa manjše v hribovitih krajih in na meteoroloških postajah z ovirami.

Nazaj na Aktualno - zadnjih 30 dni

Ministrstvo za okolje in prostor
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti