ARSO VREME
meteo.si > Pregled > Podnebje > Aktualno > Vročinski kazalniki2023

Vročinski kazalniki 2023

Postaje z zabeleženimi vročinskimi valovi in njihovo število

 

Postaje z zabeleženimi tropskimi nočmi in njihovo število

  

Noč je tropska, ko v njej temperatura ne pade pod 20 °C. 

 

Potek povprečne temperature in vročinskih valov poleti 2023 za izbrane meteorološke postaje

 

 

 

 

Vročinski valovi so označeni z rdečim pasom. Dnevi s povprečno temperaturo nad pragom za vročinski val so označeni z rdečimi krožci.

 

Zgodovina vročinskih valov za pet izbranih meteoroloških postaj 

 

 

 

 

 

 

Vrisani so čas in povprečna temperatura ter trajanje vročinskih valov od leta 1951. Os x prikazuje čas vročinskega vala, os y povprečno temperaturo (v °C) vročinskega vala, velikost krožca pa njegovo trajanje v dnevih. Upoštevani so podatki do vključno 4. septembra 2023. Podatki so izračunani iz homogeniziranih in dopolnjenih podnebnih nizov.

 

Najzgodnejši pojav vročinskih valov v obdobju 1950–2023 za pet izbranih meteoroloških postaj

 

 

 

 

Prikazani so dnevi, ko se je pojavil prvi vročinski val v letu. Z modro je izrisan linearni trend. Slike so narejene na osnovi homogeniziranih in dopolnjenih podnebnih nizov. Upoštevani so podatki do vključno 4. septembra 2023. 

 

 Najpogostejši vročinski kazalniki za izbranih šest meteoroloških postaj v obdobju 1950–2023 

Topli dnevi:dnevna najvišja temperatura preseže 25 °C
Vroči dnevi:dnevna najvišja temperatura preseže 30 °C 
Zelo vroči dnevi: dnevna najvišja temperatura preseže 35 °C 
Tropske noči:dnevna najnižja temperatura ne pade pod 20 °C

Excelova datoteka s podatki

 

Število vročinskih valov in njihova največja dolžina v obdobju 1950–2023 

Med meteorološkimi službami enotne definicije za vročinski val ni. Tukaj uporabljamo definicijo, sprejeto z znanstvenega posveta o vročinskih valovih Slovenskega meteorološkega društva: vročinski val je obdobje najmanj treh zaporednih dni s povprečno temperaturo nad izbrano mejo, ki je odvisna od podnebnega tipa. Za zmerno podnebje hribovitega sveta znaša meja 22 °C, za celinsko podnebje 24 °C in za omiljeno sredozemsko podnebje 25 °C (povezava). Podatki so izračunani iz homogeniziranih in dopolnjenih podnebnih nizov.

Excelova datoteka s podatki

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti