ARSO VREME
  Spremljajte nas:
       
meteo.si > Pregled > Podnebje > Aktualno > Časovne vrste za Slovenijo

Časovne vrste za Slovenijo

Časovne vrste odklonov vrednosti izbrane podnebne spremenljivke na območju Slovenije od povprečja referenčnega obdobja (1981–2010) v obdobju od leta 1961.


Izberi spremenljivko:  Odklon povprečne temperature    Odklon kazalnika višine padavin   Odklon kazalnika trajanja sončnega obsevanja  
Izberi mesec/leto/sezono


 

 

Vrednosti so izračunane kot prostorska povprečja podatkov, izmerjenih na meteoroloških postajah mreže ARSO in interpoliranih v pravilno mrežo, nad območjem Slovenije. 

Pozitivni odkloni glede na dolgoletno povprečje so označeni z rdečo (temperatura), zeleno (padavine) oz. oranžno (trajanje sončnega obsevanja), negativni pa z modro (temperatura), rjavo (padavine) oz. sivo (trajanje sončnega obsevanja). Zadnji mesec, leto oz. sezona so označeni s temnejšo barvo. 

 

Datum zadnje osvežitve: 15. junij 2021 


Ministrstvo za okolje in prostor
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti