ARSO VREME
  Spremljajte nas:
       
meteo.si > Pregled > Podnebne spremembe > Časovni trakovi

Medletna in prostorska spremenljivost (časovni trakovi)

Časovni trakovi prikazujejo zemljevide medletne prostorske spremenljivosti temperature, višine padavin in trajanja sončnega obsevanja glede na referenčno tridesetletno obdobje 1981-2010:

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti