ARSO VREME
Anketa 2022
  Spremljajte nas:
       
meteo.si > Pregled > Agrometeorologija > Agrometeorološke spremenljivke v tekočem letu > Vodna bilanca

Vodna bilanca

Opomba: Zaradi prehoda na avtomatske meritve bo v prihodnje še nekaj časa prihajalo do izpada podatkov na posameznih postajah.

Vodna bilanca za pretekli dan in pretekli teden*


Vodna bilanca v vegetacijskem obdobju** in obdobju mirovanja rastlin***Opombe:
Vsi podatki veljajo za pretekli dan, ki je kot datum označen nad tabelo!

Referenčna evapotranspiracija (ETo) je količina vode, ki je izhlapela iz referenčne rastline in tal. Privzeta referenčna površina je aktivno rastoča trava, ki popolnoma prekriva tla in je zadostno preskrbljena z vodo, ima višino 0.12 m, površinsko upornost 70 s/m in albedo 0.23. Za izračun ETo je uporabljena Penman-Monteithova metoda, ki upošteva naslednje meteorološke spremenljivke: temperaturo zraka, relativno zračno vlago, hitrost vetra in sončno sevanje. Vodna bilanca je razlika med referenčno evapotranspiracijo in padavinami za izbrano obdobje (včerajšnji dan, teden, vegetacijsko obdobje).

* Pretekli teden je časovno obdobje preteklih 7 dni do vključno preteklega dne.
** Vegetacijsko obdobje je obdobje od 1. aprila do 30. septembra. Podatki v vegetacijskem obdobju veljajo do vključno preteklega dne.
*** Obdobje mirovanja rastlin je obdobje od 1. oktobra do 31. marca.
Ministrstvo za okolje in prostor
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti