ARSO VREME
meteo.si > Pregled > Agrometeorologija > Agrometeorološke spremenljivke v tekočem letu > Temperature in stanje tal

Temperature in stanje tal


Temperatura tal je temperatura v različnih globinah vrhnjih plasti tal. Merimo jo s talnimi termometri.

Opombe:
Podatki so pridobljeni v realnem času in so neuradni. Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov.


Temperature tal v globini 5 in 10 cm ter stanje površine tal na glavnih sinoptičnih postajah v Sloveniji ob 6. uri UTC (7. ura po zimskem, 8. ura po letnem času)

Postaja Lesce nima opazovanja snežne odeje!

Temperature tal v globini 5, 10 in 30 cm in meteorološke spremenljivke, ki vplivajo na stanje tal (pol-urni podatki) na samodejnih meteoroloških postajah

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti