ARSO VREME
meteo.si > Pregled > Agrometeorologija > Agrometeorološke spremenljivke v tekočem letu > Evapotranspiracija in padavine - samodejne postaje

Evapotranspiracija in padavine - podatki iz samodejnih postaj

Evapotranspiracija in padavine na samodejnih postajah v zadnjih 30 dneh

Opombe:
Podatki so pridobljeni v realnem času in so neuradni. Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti