ARSO VREME
meteo.si > Pregled > Agrometeorologija > Povprečja > Vodna bilanca

Povprečne mesečne vrednosti vodne bilance v obdobju 1971-2000

Vodna bilanca je razlika med referenčno evapotranspiracijo in padavinami za izbrano obdobje (mesec, leto). Negativna vodna bilanca pomeni, da je količina izhlapele vode večja od količine padavin.


Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti