ARSO VREME
meteo.si > Pregled > Agrometeorologija > Povprečja > Temperaturni pragi in vegetacijsko obdobje

Povprečna dolžina vegetacijskega obdobja in nastop izbranega spomladanskega ter jesenskega temperaturnega praga za temperature zraka v obdobju 1971-2000

Vegetacijsko obdobje je definirano z nastopoma spomladanskega in jesenskega temperaturnega praga.
Spomladanski temperaturni prag je prvi dan vsaj 6 dni dolgega obdobja s temperaturo zraka nad izbrano temperaturo v spomladanskem obdobju leta, po katerem povprečna dnevna temperatura zraka najmanj 6 zaporednih dni ni več nižja od izbrane temperature.
Jesenski temperaturni prag pa je začetni dan obdobja v jesenskem obdobju leta, ko je povprečna dnevna temperatura zraka vsaj 6 zaporednih dni nižja od izbrane temperaturne.


Ministry of the environment, climate and energy
SLOVENIAN ENVIRONMENTAL AGENCY
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenia Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052