ARSO VREME
Anketa 2023
meteo.si > Pregled > Agrometeorologija > Povprečja > Temperature tal (globine 2, 5, 10, 20, 30, 50 in 100 cm)

Povprečja mesečnih temperatur tal v različnih globinah v obdobju 1971-2000

Povprečna mesečna temperatura tal v izbrani globini je izračunana iz dnevnega povprečja terminskih meritev temperature tal ob 7., 14., 21. uri.
*Povprečna mesečna temperatura tal v globini 1 metra je izračunana iz dnevnih meritev ob 14. uri.


Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti