ARSO VREME
Anketa 2023
meteo.si > Pregled > Agrometeorologija > Podatki > Pregled agrometeorolških spremenljivk - tabela (dnevni podatki v mescu)

Evapotranspiracija, višina padavin, temperatura zraka na 2 m in 5 cm za izbrano postajo, leto in mesec

Za izpis so na voljo dnevne vrednosti agrometeoroloških podatkov, pri čemer lahko izberete katero postajo, leto in mesec želite. Sledil bo prikaz dnevnih podatkov o
- referenčni evapotranspiraciji oz. izhlapevanju (etp) v mm,
- količini padavin (rr) v mm,
- minimalni dnevni temperaturi zraka (tmin) v °C,
- maksimalni dnevni temperaturi zraka (tmax) v °C,
- povprečni dnevni temperaturi zraka (tpov) v °C in
- minimalni dnevni temperaturi zraka na višini 5 cm (tmin5) v °C.

Opis spremenljivk je naveden v razdelku Razlaga spremenljivk regijskih biltenov Agrometeorološke napovedi.

 

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti