ARSO VREME
meteo.si > Pregled > O spletnih straneh

O spletnih straneh

Spletne strani preizkušamo s spletnimi brskalniki Firefox, Opera, Konqueror, Safari, IExplorer (novejše različice brskalnikov praviloma bolje izkoriščajo možnosti strani).


Omejitev odgovornosti

Spletna stran meteo.arso.gov.si oz. www.meteo.si je last Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO). Je redno posodobljena in informativnega značaja. ARSO si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave.

Uporabniki uporabljajo podatke z domene meteo.arso.gov.si oz. www.meteo.si na lastno odgovornost. Morebitne napake, na katere boste opozorili (na mho-prod.arso@gov.si), bo ARSO poskusil kar najhitreje odpraviti.

Spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani pravnih in fizičnih oseb, za katere ARSO ne sprejema odgovornosti za vsebino, obliko in vnesene spremembe teh strani kot tudi ne za njihovo morebitno politiko do obiskovalcev spletnih strani.

Informacije, objavljene na spletnih straneh meteo.arso.gov.si oz. www.meteo.si so pripravljene z največjo možno skrbnostjo ob uporabi razpoložljivega znanja, metodologij in tehnologij, upoštevajoč mednarodne znanstvene in tehnične standarde. Kljub temu ni mogoče v celoti zagotoviti pravočasnosti, točnosti, zanesljivosti in popolnosti informacij na teh spletnih straneh. Zaradi narave meteoroloških in z njimi povezanih naravnih pojavov tudi ni mogoče napovedati in pravočasno izdati opozoril za vse izredne naravne pojave, prav tako lahko prihaja do odstopanj napovedi in opozoril od dejanskega razvoja dogodkov. Zato ARSO ne prevzema odgovornosti za neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno,ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve sprejete na podlagi informacij objavljenih na naših spletnih straneh.

ARSO vreme


Pogoji ponovne uporabe

Informacije objavljene na spletni strani meteo.arso.gov.si oz. www.meteo.si so prosto dostopne in na voljo za ponovno uporabo. Kdor objavi ali povzame informacije s spletne strani meteo.arso.gov.si oz. www.meteo.si, mora objavo opremiti z navedbo vira (Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje ali Vir: ARSO).

Obvezno navajanje vira določa 14. člen Zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi (Uradni list RS, št. 60/17).

ARSO vreme


gp.arso@gov.si

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti