ARSO VREME
  Spremljajte nas:
       
meteo.si > Pregled > Povezave

 


Aktualno - trenutno stanje, napovedi in opozorila

SLOVENIJA: 

Vreme  -  trenutno stanje ... kratkoročna napoved
Vode     -  trenutno stanje ... višine, pretoki

Vreme   -   OPOZORILA
Vode      -   OPOZORILA

Vreme   -   napovedi
Vode      -   napovedi

Ob izrednem dogodku:
  Zvočni zapisi opozoril in izjav za javnosti
  Opis vremenske situacije

 

Po svetu: 

  MeteoAlarm: vremenska opozorila na območju Evrope

  WMO: vremenske napovedi državnih meteoroloških in hidroloških služb, članic Svetovne meteorološke organizacije
  WMO: vremenska opozorila

 

Na vrh


 

Povezave

WMO: svetovna meteorološka organizacija
EUMETSAT: evropska organizacija za meteorološke satelite
EUMETNET: mreža evropskih državnih meteoroloških služb

Katedra za meteorologijo, Univerza v Ljubljani

Vremenske napovedi in opozorila

WMO: vremenske napovedi državnih meteoroloških in hidroloških služb, članic Svetovne meteorološke organizacije
WMO: vremenska opozorila
MeteoAlarm: vremenska opozorila na območju Evrope

Meteorološke službe v sosednjih deželah

Furlanija - Julijska krajina (meteo.fvg)
Avstrija (ZAMG)
Madžarska (OMSZ)
Hrvaška (DHMZ)

Numerično modelsko napovedovanje vremena

ECMWF: evropski center za srednjeročne vremenske napovedi
ALADIN: mednarodni numerični model za omejeno območje
RC LACE: regionalno sodelovanje za numerično modeliranje na območju srednje Evrope

Klimatologija

WMO - GCOS: globalni sistem za opazovanje podnebja
WMO - WCP: globalni podnebni program
WMO - CCL: komisija za podnebje
WMO - IPCC: Medvladni odbor za podnebne spremembe

Agrometeorologija

WMO - AGMP: agrometerološki program
INSAM: mednarodno združenje za agrometeorologijo
EPN: evropska fenološka mreža
FAO: organizacija za prehrano in kmetijstvo pri OZN
ISB: mednarodno združenje za biometeorologijo

Razno

"Preklopi na sonce" - energetsko poročilo o potencialu energije sonca

Meteorološki slovar ameriškega meteorološkega društva

Ministrstvo za okolje in prostor
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenja Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052