Fenološka risanka

V zgodnji fenološki pomladi se najbolj razveselimo prvih znanilk pomladi, ki se običajno že sredi zime odzovejo na vremensko dogajanje. Mednje sodita leska in zvonček. Podobno velja tudi za razvoj drugih rastlin, ki so doma v našem okolju. S spremljanjem razvojnih faz se ukvarja fenologija, ki proučuje zakonitosti periodičnih pojavov v razvojnem ciklu rastlin. Tesna povezanost vremena in podnebja z rastjo in razvojem rastlin je razlog, da sistematična fenološka opazovanja na isti lokaciji po priporočilih Svetovne meteorološke organizacije praviloma potekajo v okviru nacionalnih agrometeoroloških služb. Z bogato zbirko fenoloških podatkov se lahko pohvali tudi Agencija RS za okolje, kjer se podatki sistematično zbirajo od leta 1951. Spremembe v fenološkem razvoju so tudi med najbolj očitnimi kazalci okolja na podnebne spremembe. Uporabljamo pa jih tudi za številne druge namene, na primer kot pomoč pri načrtovanju kmetijske pridelave, pri preverjanju stanja rastlinskega pokrova s sateliti, za spremljanje sezonskih alergij in druge.

S pomočjo aplikacije »fenološka risanka« si lahko ogledate tempo cvetenja malega zvončka in leske po Sloveniji na fenoloških postajah ARSO. S klikom na leto in izbor faze lahko preverite tudi vaš spomin na čas cvetenja obeh spomladank v preteklih 20 letih. Krogci, ki se na zemljevidu na lokacijah postaj pojavljajo skladno z zabeleženim pojavom izbrane fenološke faze, so obarvane glede na odstopanje datuma v aktualnem letu od statistično ocenjenega povprečja za to lokacijo. Ob tem je potrebno poudariti, da pomembno vlogo igra tudi mikrolokacija opazovane rastline.

Aplikacija se odpre v novem oknu, zato mora vaš brskalnik odpiranje oken dovoliti. V brskalniku MS Explorer ne bo pravilno delovala; priporočamo uporabo novejših različic brskalnikov Firefox ali Chrome. Krajši napotki za uporabo se izpišejo tudi po izbiri leta, rastline in faze. V nadaljevanju vegetacijske sezone bomo dodali v aplikacijo še druge splošno razširjene rastline, ki jih opazujemo v fenološki mreži ARSO.

Prikaz in animacija fenoloških faz – "fenološka risanka"