meteo!pozor - pomoč

splošna podpora pri uporabi meteoroloških opozoril ARSO - www.meteo.si/pozor


Slovenija - opozorilne barve - karte, simboli, časovni potek

Barvni elementi ponujajo hiter vpogled v dejansko in/ali napovedano stanje glede vremenske ogroženosti v Sloveniji. Barvna določitev je povezana s pričakovanim vplivom in s tem z gmotno škodo.

Evropski nivo - "Evropa" / Meteoalarm (zgoraj desno)

Tu najdete pomanjšan predogled stanja po Evropi in povezavo do portala Meteoalarm z opozorili evropskih državnih meteoroloških služb, podanimi na poenoten način. Barvna določitev je kar se da skladna in dosledna ter sega čez državne meje na območju Meteoalarma.

Pomen opozorilnih barv

    Bela:
Manjkajoči, nepopolni, neosveženi ali nezanesljivi podatki.
    Zelena:
Posebna pozornost v zvezi z vremenskimi dogajanji ni predvidena. 
    Rumena:
Vremenske razmere so lahko neugodne. 
Napovedani možni vremenski pojavi niso neobičajni, vendar bodite pozorni, če načrtujete dejavnosti, ki so odvisne od vremenskih razmer.

Priporočamo, da se sproti seznanjate s predvidenimi vremenskimi razmerami in ne tvegajte, kadar ni potrebno.

    Oranžna
Vremenske razmere so lahko nevarne.  
Napovedani možni meteorološki pojavi so neobičajni oziroma se pojavljajo manj pogosto.
Gmotna škoda in žrtve so možne.

Bodite zelo pozorni in se redno seznanjajte s podrobnostmi v zvezi z napovedanimi vremenskimi razmerami.
Zavedajte se tveganj, ki se jim morda ne boste mogli izogniti.
Upoštevajte uradno izdana priporočila.

    Rdeča:
Vremenske razmere so lahko zelo nevarne.  
Možni so zelo burni meteorološki pojavi.
Na širšem območju je možen nastanek večje gmotne škode in nesreč, ogrožena so lahko človeška življenja.

Čim pogosteje se seznanjajte s podrobnostmi v zvezi z napovedanimi vremenskimi razmerami in tveganji.
Brezpogojno upoštevajte uradne ukaze in priporočila, bodite pripravljeni na izredne ukrepe.


Pomen znakov - vremenski pojavi

Lahko razumljivi znaki za opredelitev vremenskih pojavov, za katere se pričakuje, da bodo povzročili nevarnost.

Znaki/pojavi so pojasnjeni v legendi v desnem delu spletne strani.

Filtriranje znakov - vremenskih pojavov

Kadar se želite informirati samo o določeni vrsti ogroženosti oz. pojavih , to lahko storite tako, da z miško izberete željeno ''vrsto ogroženosti'' v vodoravne izbirni vrstici pod glavno sliko.

"Danes" ali "jutri" in informacijski čas sistema

Sistem meteo!pozor vam nudi možnost, da se informirate o vremenski ogroženosti. To možnost lahko izberete s klikom na ustrezni dan v zgornji vrstici s slikami.

Prikazi so vezania na srednjeevropski čas (CET = UTC+1).

Kako sveži so podatki?

Časovna oznaka je v zgornjem desnem kotu strani ("izdano") ter v desnem kotu glavne slike.
Označuje datum in uro (CET) zadnje osvežitve podatkov v sistemu meteo!pozor.

Kaj če so podatki neosveženi?

Kadar se podatki v meteo!pozor na vašem računalniku ne osvežijo, jih poskusite osvežiti tako, da izberete F5.
Če to ne deluje, preverite svojo internetno povezavo (ali je še aktivna?), lahko pa so težave povezane z vašim lokalnim predpomnilnikom (cache) - poskusite ga počistiti.

Regionalna raven (2. raven)

Z barvo, ki označuje najvišjo stopnjo ogroženosti na območju posamezne meteorološke regije, je to območje na pregledni karti obarvano v celoti, na karti vsakega območja pa najdete dodatne podrobnosti o stanju glede vremenske ogroženosti. Do izbranega območja oz. meteorološke regije lahko dostopate s klikom miške na posamezno območje na geografski karti.

Podatki na regionalni ravni

Časovna razporeditev in podatki o intenzivnosti dogajanja ter slike ozadja

Poleg stopnje ogroženosti so za vsako regijo navedeni dodatni podatki o ogroženosti.

V tabeli so prikazani časovni potek in intenziteta pojava, kakor so npr. hitrost vetra, količina padavin itd.
Viden je barvni znak za stopnjo in vrsto ogroženosti oz. pojava.

Dva ali več vremenskih pojavov za regijo

Kadar sta v regijo umeščena dva ali več vrst ogroženosti oz. pojavov, ki zahtevajo posebno pozornost, so podatki za vsak dodeljen pojav navedeni ločeno.