Verjetnost za padavine nad posameznim pragom

Na grafikonu je prikazana ocena verjetnosti za padavine nad posameznim količinskim pragom v obdobjih po 12h na podlagi t.i. ansambelskega modelskega izračuna.

Rumeni stolpci tako ocenjujejo verjetnost za padavine nad 1 mm/12h, temno zeleni pa nad 16mm/12h v izbranem časovnem intervalu do 10 dni vnaprej. Višji stolpci pomenijo večjo verjetnost za padavine.

Ansambelski izračun

Pri ansambelskem izračunu gre za večkratni izračun napovedi z numeričnim meteorološkim modelom, pri čemer ima vsak izračun nekoliko spremenjeno začetno stanje. S tem lahko do določene mere ocenimo vpliv napak in nepopolnega poznavanja začetnih pogojev na razvoj napovedi. Ker je postopek računsko zelo zahteven, je izračun opravljen v precej slabši ločljivosti kot sicer operativni deterministični izračun. Zaradi slabše ločljivosti izračuna ima metoda v kratkoročnem obdobju (do okoli 2 dni) manjšo uporabno vrednost, saj so v tem dosegu uspešnejše in natančnejše napovedi operativnih determinističnih modelov z višjo ločljivostjo. Za srednjeročno obdobje napovedi (od 3 do 10 dni) pa postane ansambelski izračun bistveno pomembnejši, saj lahko za ta doseg že zelo majhne razlike v začetnih pogojih vplivajo na zelo različen razvoj napovedi.

Več podatkov o ansambelskem izračunu na Ensemble Prediction System.