Grafični prikaz analize vremena in zelo kratkoročnih napovedi

Georeferencirani podatki za zadnji časovni termin so dostopni za širše območje Slovenije v kmz formatu.

Za kontrolo oz. druge vrste vizualizacijo so dostopne tudi slike v png formatu (brez geografske podlage):

Ostale poti/imena slikovnih datotek so zbrana v "timeline" datoteki v json formatu
(za nekaj zadnjih ur in ponekod tudi kratkoročne napovedi za nekaj ur vnaprej).

Dostopne datoteke: