Preklopi na slovenščino Switch to English Zu Deutsch umschalten Váltás magyar nyelvre Hrvatski Passa all'italiano

Last update

0%

100%

5 s

0.25 s


                                                                                                                   

How to use this website:

Help 1
Help 2
Help 3

Na teh straneh najdete vsebino, ki je plod sodelovanja slovenske državne meteorološke službe v mednarodnem projektu INCA-CE, katerega cilj je razvoj in vpeljava sistema za zelo kratkoročno napoved na območju srednje Evrope (INCA je akronim za Integrated Nowcasting through Comprehensive Analysis). Prikaz temelji na tehnologiji odprtega dostopa in uporablja javno dostopne geografske zemljevide (npr. Google Maps in druge).

Na voljo je prikaz trenutnega stanja nekaterih vremenskih elementov širom Slovenije (temperatura, veter, oblačnost, padavine) ter zelo-kratkoročna napoved njihovih vrednosti (za največ nekaj ur vnaprej).

Analiza trenutnega stanja vremena temelji na izmerjenih vrednostih mreže avtomatskih meteoroloških postaj, vremenskega radarja (RC Lisca) in vremenskega satelita (Meteosat).

Pomembno opozorilo

Sistem deluje v celoti avtomatizirano in kljub skrbni kontroli podatkov v realnem času žal ne moremo zagotoviti, da bo deloval povsem brez napak. Zaradi možnih napak v meritvah ali omejenega dosega meritev je lahko prikazano stanje drugačno od realnega (predvsem pri padavinah). Prikazane informacije je treba torej vselej kritično obravnavati in jim ne »slepo zaupati«.This webportal is a joint effort by the INCA-CE partnership. It provides a visualisation of nowcasting model (INCA) output for the Slovenian domain for a few parameters. The site has been built on Openlayers technology and implements some standard user experiences that are widely known (from e.g. using Google Maps), such as zooming and panning. Additionally, there are a lot more features implemented in this portal.
The INCA model (Integrated Nowcasting Through Comprehensive Analysis) was developed at the National Weather Service of Austria (ZAMG) and plays a central role in the EU co-funded project INCA-CE (see www.inca-ce.eu). Within this project, not only the INCA model itself is further developed, but especially the link to application partners (civil protection, hydrology, road safety) is established and the needs of both sides (meteorological and application) are investigated and links are buing built.

Important notice

The INCA system makes use of measurement data. As with all measurements, these are prone to errors. Although a robust error checking and filtering mechanism is in place, there is no guarantee that all measurement errors can be detected and handled correctly. Therefore, unrealistic artefacts may appear in this visualisation (especially concerning precipitation). Consequently the displayed information should be examined with care.

Omejitev odgovornosti

Informacije, objavljene na spletni strani meteo.arso.gov.si (meteo.si), pripravljamo v okviru državne meteorološke službe na Uradu za meteorologijo Agencije RS za okolje, upoštevajoč mednarodne znanstvene in tehnične standarde.

Trudimo se, da ne bi prihajalo do napak, a le-te niso povsem izključene. Opozarjamo, da ne prevzemamo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi informacij na naši spletni strani.Content

The INCA-CE project offers this service as is, without further warranties, express or implied, and takes no liability whatsoever for any claims resulting from the provision of the services.
The sole purpose of this website is information. We disclaim any liability for the correctness and completeness of the contents. The copyright for all contents of this website lie with INCA-CE. It's code and contents may not be copied or utilized otherwise.
INCA-CE reserves the right not to be responsible for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Liability claims regarding damage caused by the use of any information provided, including any kind of information which is incomplete or incorrect, will therefore be rejected.

Referral and links

On this website links to other websites are presented. INCA-CE has not controlled these websites and disclaims any liability for their content.
The INCA-CE project takes no responsibility for web sites which are linked from this portal as it denies any responsibility for web sites that link to this portal.
The INCA-CE project is not responsible for any contents linked or referred to from this pages. If any damage occurs by the use of information presented there, only the author of the respective pages might be liable, not the one who has linked to these pages. Furthermore INCA-CE is not liable for any postings or messages published by users of discussion boards, guestbooks or mailinglists provided on this page.

Map Copyright & License Info

Data provided by meteo.si (ARSO).

The maps and tiles are: