Slovenian Environment Agency meteo.si
National Meteorological Service of Slovenia
  en sl

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje

Ministry for Agriculture and Environment
Slovenian Environment Agency

Vojkova 1b,
SI-1000 Ljubljana,
Slovenija

Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052

Email: stik@arso.gov.si


Certifikat kakovosti ISO 9001:2000  
meteo.si

meteo.si - ARSO - Državna meteorološka služba RS 

ARSO (Agencija RS za okolje) je organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Opravlja strokovne, analitične in regulatorne oziroma upravnenaloge s področja okolja na nacionalni ravni. Tako je poslanstvoagencije spremljanje, analiziranje in napovedovanje naravnih pojavov inprocesov v okolju ter zmanjševanje naravne ogroženosti ljudi innjihovega premoženja.

V sklop nalog na tem področju sodi tudi državna meteorološka služba (meteo.si).

meteo.si - ARSO - National Meteorological Service of Slovenia

ARSO (Slovenian Environment Agency) is a body of the Ministry of Agriculture and Environment. It performs expert, analytical,regulatory and administrative tasks related to the environment at thenational level. Thus the Agency's mission is to monitor, analyse andforecast natural phenomena and processes in the environment, and toreduce natural threats to people and property.

In scope of these tasks the national meteorological service (meteo.si) is also performed.

Ministry for Agriculture and Environment
SLOVENIAN ENVIRONMENT AGENCY
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenia Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052