meteo.si

meteo.si - ARSO - Državna meteorološka služba RS 

ARSO (Agencija RS za okolje) je organ v sestavi Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Opravlja strokovne, analitične in regulatorne oziroma upravne naloge s področja okolja na nacionalni ravni. Tako je poslanstvo agencije spremljanje, analiziranje in napovedovanje naravnih pojavov in procesov v okolju ter zmanjševanje naravne ogroženosti ljudi in njihovega premoženja.

V sklop nalog na tem področju sodi tudi državna meteorološka služba (meteo.si).

meteo.si - ARSO - National Meteorological Service of Slovenia

ARSO (Slovenian Environment Agency) is a body of the Ministry of the environment, climate and energy. It performs expert, analytical, regulatory and administrative tasks related to the environment at the national level. Thus the Agency's mission is to monitor, analyse and forecast natural phenomena and processes in the environment, and to reduce natural threats to people and property.

In scope of these tasks the national meteorological service (meteo.si) is also performed.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti