Ministrstvo za okolje in prostor Agencija Republike Slovenije za Okolje meteo.si
Uradna vremenska napoved za Slovenijo
  en sl
Mobilno Državna meteorološka služba
Meteo
 
  Spremljajte nas:
       
meteo.si > Pregled > Vreme > Posebne napovedi > Računska napoved višinskih vrednosti

Višinska napoved


Tabela HTML XML

Julijske Alpe | Kamniško-Savinjske Alpe | Karavanke | Pohorje | Snežnik | Škofjeloško hribovje | Vzhodnoslovensko hribovje | ... več: Slovenija-hribi

Ministrstvo za okolje in prostor
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenia Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052