ARSO VREME
  Spremljajte nas:
       
meteo.si > Pregled > Podnebje > Po spremenljivkah > Opis lokacij postaj po spremenljivkah

Opis lokacij postaj po spremenljivkah

Globalno in difuzno sončno sevanje merimo s piranometri tipa Kipp & Zonnen CM 11 ali pa CM 6. Vsi piranometri za meritve globalnega in difuznega sončnega sevanja so od leta 1993 (Bilje od 1992) dalje povsod priključeni na avtomatske meteorološke postaje. V osnovnem arhivu so polurna povprečja gostote energijskega toka v W/m2.

Ministrstvo za okolje in prostor
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenja Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052