ARSO VREME
  Spremljajte nas:
       
meteo.si > Pregled > Agrometeorologija > Agrometeorološke spremenljivke v tekočem letu > Vodna bilanca > Vodnobilančni bilteni

Vodnobilančni bilteni stanja kmetijskih tal v tekočem letu


Objave, vezane na opisovanje hidrometeoroloških razmer v tekočem letu, se nahajajo na povezavi Hidrometeorološke razmere.
Arhiv biltenov za prejšnja leta se nahaja na naslovu Arhiv biltenov vodnobilančnega stanja kmetijskih tal.

Ministrstvo za okolje in prostor
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenja Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052