Ministrstvo za okolje in prostor Agencija Republike Slovenije za Okolje meteo.si
Uradna vremenska napoved za Slovenijo
  en sl
Mobilno Državna meteorološka služba
Meteo
 
  Spremljajte nas:
       
meteo.si > Pregled > Agrometeorologija > Agrometeorološke spremenljivke v tekočem letu > Vodna bilanca > Vodnobilančni bilteni

Vodnobilančni bilteni stanja kmetijskih tal v tekočem letu


Objave, vezane na opisovanje hidrometeoroloških razmer v tekočem letu, se nahajajo na povezavi Hidrometeorološke razmere.
Arhiv biltenov za prejšnja leta se nahaja na naslovu Arhiv biltenov vodnobilančnega stanja kmetijskih tal.

Ministrstvo za okolje in prostor
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenia Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052