Ministrstvo za okolje in prostor Agencija Republike Slovenije za Okolje meteo.si
Uradna vremenska napoved za Slovenijo
  en sl
Mobilno Državna meteorološka služba
Meteo
 
  Spremljajte nas:
       
meteo.si > Pregled > Agrometeorologija > Agrometeorološke spremenljivke v tekočem letu > Vodna bilanca > Vodnobilančni bilteni

Vodnobilančni bilteni stanja kmetijskih tal v tekočem letu


Arhiv biltenov za prejšnja leta se nahaja na naslovu Arhiv biltenov vodnobilančnega stanja kmetijskih tal.

Ministrstvo za okolje in prostor
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenia Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052