ARSO VREME
Anketa 2022
  Spremljajte nas:
       
meteo.si > Pregled > Agrometeorologija > Agrometeorološke spremenljivke v tekočem letu > Temperature zraka in temperaturne vsote

Temperature zraka na višini 2m, 5cm in temperaturne vsote [°C]


Temperaturna vsota je vsota efektivnih temperatur zraka na višini 2m v °C od 1. januarja do vključno datuma nad tabelo;
(efektivna temperatura [Tef] = dnevna povprečna temperatura [T] - temperatura praga [Tp]).

Opombe:
Podatki so pridobljeni v realnem času in so neuradni. Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov.


Ministrstvo za okolje in prostor
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti