ARSO VREME
  Spremljajte nas:
       
meteo.si > Pregled > Agrometeorologija > Agrometeorološke spremenljivke v tekočem letu > Podatki za meteorološko vodno bilanco, evapotranspiracijo in ostale spremenljivke za zadnjih 5 dni (JSON oblika)

Podatki za meteorološko vodno bilanco, evapotranspiracijo in ostale spremenljivke za zadnjih 5 dni (JSON oblika)

Podatki za zadnjih 5 dni na izbranih samodejnih postajah za posamezno regijo so na voljo v JSON obliki. Podatki se nanašajo na meritve

  • temperature zraka na 2 m in 5 cm,
  • temperature tal v globinah 5, 10 in 30 cm,
  • relativne vlage v zraku,
  • hitrosti vetra,
  • padavin
in izračunane dnevne vrednosti
  • evapotranspiracije in
  • vodne bilance.
Podatki (JSON datoteka)

Ministrstvo za okolje in prostor
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenja Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti