ARSO VREME
  Spremljajte nas:
       
meteo.si > Pregled > Agrometeorologija > Podatki > Pregled agrometeorolških spremenljivk - tabela (dnevni podatki v mescu)

Evapotranspiracija, višina padavin, temperatura zraka na 2 m in 5 cm za izbrano postajo, leto in mesec

Za izpis so na voljo dnevne vrednosti agrometeoroloških podatkov, pri čemer lahko izberete katero postajo, leto in mesec želite. Sledil bo prikaz dnevnih podatkov o
- referenčni evapotranspiraciji oz. izhlapevanju (etp),
- količini padavin (rr),
- minimalni dnevni temperaturi zraka (tmin),
- maksimalni dnevni temperaturi zraka (tmax),
- povprečni dnevni temperaturi zraka (tpov) in
- minimalni dnevni temperaturi zraka na višini 5 cm (tmin5).


 

Ministrstvo za okolje in prostor
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenja Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052