ARSO VREME
meteo.si > Overview > O spletnih straneh

O spletnih straneh

Spletne strani preizkušamo s spletnimi brskalniki Firefox, Opera, Konqueror, Safari, IExplorer (novejše različice brskalnikov praviloma bolje izkoriščajo možnosti strani).Omejitev odgovornosti

Informacije, objavljene na spletni strani meteo.arso.gov.si Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) so pripravljene z največjo možno skrbnostjo ob uporabi razpoložljivega znanja, metodologij in tehnologij, upoštevajoč mednarodne znanstvene in tehnične standarde. Kljub temu ni mogoče v celoti zagotoviti pravočasnosti, točnosti, zanesljivosti in popolnosti informacij na teh spletnih straneh. Zaradi narave meteoroloških in z njimi povezanih naravnih pojavov tudi ni mogoče napovedati in pravočasno izdati opozoril za vse izredne naravne pojave, prav tako lahko prihaja do odstopanj napovedi in opozoril od dejanskega razvoja dogodkov. Zato ARSO ne prevzema odgovornosti za neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno,ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve sprejete na podlagi informacij objavljenih na naših spletnih straneh.


Pogoji ponovne uporabe

Informacije, objavljene na spletni strani www.meteo.si oz. meteo.arso.gov.si so informacije javnega značaja, zato zanje velja, da so prosto dostopne in na voljo za ponovno uporabo. Kdor objavi ali povzame informacije s spletne strani meteo.arso.gov.si oz. meteo.si, mora objavo opremiti z navedbo vira (Vir: ARSO) ter navedbo, da gre za uradne informacije (npr. Uradna vremenska napoved). Obvezno navajanje vira in navedbe, da gre za uradno informacijo, določata 10.b člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in 14. člen Zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi (Uradni list RS, št. 60/17).

ga.arso@gov.si

Ministry of the environment and spatial planning
ENVIRONMENTAL AGENCY OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenia Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052