ARSO VREME
  Spremljajte nas:
       
meteo.si > Pregled > O spletnih straneh

O spletnih straneh

Spletne strani preizkušamo s spletnimi brskalniki Firefox,  Opera, Konqueror,Safari, IExplorer (novejše različice brskalnikov praviloma bolje izkoriščajo možnosti strani).Omejitev odgovornosti

Informacije, objavljene na spletni strani meteo.arso.gov.si, 
pripravljamo v okviru državne meteorološke službe na Uradu za meteorologijo 
Agencije RS za okolje, upoštevajoč mednarodne znanstvene in tehnične standarde.

Trudimo se, da ne bi prihajalo do napak, a le-te niso povsem izključene,
saj gre za zelo veliko količino podatkov in napovedi.

Opozarjamo, da ne prevzemamo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi
nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi informacij na naši spletni
strani.

ARSO - meteo.si


Pogoji ponovne uporabe

Informacije, objavljene na spletni strani meteo.arso.gov.si, so javne in na
voljo za ponovno uporabo skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi
informacij javnega značaja (Ul. RS št. 76 z dne 12.8.2005).
26. člen navedene uredbe predvideva obvezno navedbo vira informacij na
naslednji način: »Javne informacije Slovenije«, ARSO - meteo.si.

ARSO - meteo.si


gp.arso@gov.si

Ministrstvo za okolje in prostor
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenja Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052